ÖSYM Baraj Puanı Şartı
Rusyada eğitim alabilmek için, her ülkeden bazı şartlar istenilmektedir. Bu şartları Rusyada ki üniversiteler değil, Rusya Federasyonu Milli Eğitim Bakanlığı bizzat istemektedir. Bu şartlar, her ülkenin kendi eğitim sistemine göre farklılık gösterebilmektedir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrencilerin hazırlık fakültesinde eğitimlerini tamamladıktan sonra, takip eden yıllarda 1. veya 2. sınıfta üniversiteden kayıtları silinebilir. 'Neden kayıt siliniyor' sorusunun cevabı, yazımızın ilerleyen aşamalarında açıklanmaktadır.

     Rusya Federasyonu Milli Eğitim Bakanlığı, Türk öğrenci adaylarından ise; ÖSYM Baraj Puanı istenmektedir. Yani bir öğrenci adayının en az 4 yıllık bir açık öğretim tercih hakkının olduğu puandır. Bu baraj puanını almış olan veya baraj puanını aşmış olan kişi, Rusyada eğitim de bölüm ve tercih konusunda sınırlandırılmamaktadır. Önemli olan temel esas, Türkiye'de en az 4 yıllık bir açık öğretime tercih yapabilme hakkının olmasıdır.

     Rusyada eğitime gelmiş olan her yabancı öğrencinin evrakları (diploma, not dökümü, Türk öğrenci adaylarından ÖSYM belgesi), Rusya Federasyonu Milli Eğitim Bakanlığı inceleme laboratuvarlarında incelenmektedir. İnceleme işlemi ortalama en az 3 ay sürmektedir ve bu işlem 6 ay civarını bulabilmektedir. Bu işleme Tanımlama/Sertifikasyon yada Denklik adı verilmektedir. Tanımlama işlemi sonucunda, bu ilgili birimden, işlem sonucunu gösteren bir belge düzenlenir ve bu belgeye Denklik Sertifikası  denilmektedir. Denklik Sertifikasına sahip olan öğrenci, Rusyada eğitime devam edebilir ve diploma almaya hak kazanmaktadır.

     Şartlardan birisini yerine gitermeyen öğrenci yada hazırlık fakültesini tamamlayaman öğrencinin, üniversite eğitimi alması mümkün değildir ve tanımlama işlemi sırasında öğrenci, bu uyuşmayan şartlardan dolayı ret cevabı alırsa, üniversite öğrencinin kayıdı silmek zorundadır ve öğrencinin eğitimi bu şekilde yarım kalmaktadır.

     Yapılan bu işlemlerin temel mantığı, eğer öğrenci kendi ülkesinde en az şartlarda 4 yıllık bir üniversite eğitimi almaya hakkı varsa, Rusyada eğitim alabilir.

     Tanımlama işlemini bazı üniversiteler kendi bünyesindeki evrak departmanlığında, ekstra ücret almadan öğrenciye yardımcı olmak amacıyla yapıyorlar. Bir çok üniversitede ise; üniversite bu işlemle ilgilenmiyor ve öğrencinin kendisinin bu işlemelri Moskova'da takip etmesini istiyor.

     Tanımlama işleminin ücreti/devlet harcı 4.000 rubledir / ortalama 130$ dır.

     Bu işlemler esnasında Rusya Federasyonu Milli Eğitim Bakanlığı, tüm evrakların ve pasaportun tercümesini ve her evrak için bir orijinal, 2'şerde kopyasının noter tastikini ister. Türkiye'den yapılan tercümeler sorunlu olabiliyor, sebebi ise; burada yapılan tercümelerde, tercüme bürosunun ve noterlik kaşesinin üzerinde Türkçe olmasıdır. Bunlar tercüme edilmeyen bölümlerdir ve Rusyada herhangi bir kelime dahil, Rusça değilse, yabancı dildeyse, sorun olmaktadır. Bu yüzden hem bu sorunlarla karşılaşmamak için, hem de gerek tercüme gerekse noter işlemlerinin öğrenci adayı için daha ekonomik bir maliyetle yaptırılabilmesi için, tercüme ve noter işlemlerinin Rusyada yaptırılması yerindedir. Bu şekilde evraklar, hem Rusya noter kaşesi, hemde Rusya yetkili tercüme bürosunun imza ve kaşesini taşıyor olacak.

     Yularıda belirtilen Rusya'da tercüme ve noter işlemleri için, Rusya dışından gelen her evrak tastikli olmak zorundadır. Bu tastik işlemini tanımlayan Apostil Kaşesidir. Apostil Kaşesi; bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil’in kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir. 

     Bu belge onay sistemiyle ilgili üye veya taraf devlet tarafından saptanan yerel bir merci, bakanlık, vb. bir kuruluş, belgenin gerçek olduğunu onaylayarak, başka bir üye veya taraf ülkede 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonunda belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale getirirler. 

     Apostil tasdiği gerçekleştirilen belge, Lahey Konferansının tüm üye ve taraf devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilir.

     Bir Apostil belgesinin bileşenleri;

     Apostillerde ana başlığın Fransızca olarak “Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)” şeklinde yazılması zorunludur. Bir apostil belgesi aşağıdaki unsurlardan oluşur: 

     Belgenin düzenlendiği ülkenin adı, belgeyi imzalayan kişinin adı, belgeyi imzalayan kişinin sıfatı, belgeye basılan mührün ait olduğu makamın adı, tasdik edildiği yer, tasdik edildiği tarih, apostili düzenleyen makam, apostil numarası, apostili düzenleyen makamın mührü veya kaşesi, apostili düzenleyen yetkilinin imzası.


BİLGİ TALEP FORMU

İsim * Lütfen 'İsminizi' yazın! A value is required.
Soyisim * Lütfen 'Soyisminizi' yazın!
Cep Tel No *
Lütfen 'Cep Telefonu Numaranızı' yazın!Lütfen Cep Telefonu Numaranızı '05xx xxx xxxx' şeklinde yazın!
A value is required.
E-Mail Adresi * Lütfen 'E-Mail Adresinizi' yazın!Lütfen Email Adresinizi 'Uygun Formatta' yazın! A value is required.
İlgilendiğiniz Program * Lütfen İlgilendiğiniz Bir 'Program' seçin! Please select an item.
Bilgi Almak İstediğiniz Üniversite *
Lütfen ilgilendiğiniz bir 'Üniversite' seçin!
Please select an item.
Bilgi Almak İstediğiniz Bölüm * Lütfen Bilgi Almak İstediğiniz 'Bölümü' yazın! A value is required.
Mesajınız *
Lütfen Bilgi Almak İstediğiniz Konudaki 'Mesajınızı' yazın!
A value is required.