Öğrenci Dosyası Açtırmak
Lines Education - Rusya Üniversiteleri, Rusya'da eğitim almak isteyen öğrenci adaylarının, zorunlu olan 'Öğrenci Dosyası Açtırma' işlemlerinde yardımcı olmaktadır.

Dosya Açtirmak için Başvuruda İstenen Belgeler1. Başvuru Dilekçesi  

2. Mezuniyet Belgesi

    En son mezun olunan okuldan alınan diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi

- Orta öğretim kurumlarını bitirenlerden, Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri veya Milli Eğitim     
Müdürlüklerinden alınan denklik belgesi.
- Yükseköğretim kurumlarını bitirenlerden, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan denklik    
belgesi.

3.  Kayıt-Kabul Belgesi (Akseptans):
Öğrenim yapılan veya yapılacak olan kurumdan (üniversiteden) alınacak hazırlık, dil veya esas 
öğrenim seviyesi ve dalını, öğrenime başlayış-bitiş tarihlerini, kaçıncı sömestreden başlandığını 
gösteren onaylı belge ve Türkçe tercümesi.

4. YGS/LYS Sonuç Belgesi:
Ön lisans öğrenimi için ilgili puan türünde YGS/LYS’de en az 140, lisans öğrenimi için ilgili puan türünde
YGS’de  en az 140, LYS’de en az 180 veya daha fazla puan alınmış olması gerekir.      

5. Nüfus Cüzdanı Örneği :
Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi.

6. Askerlik Durum Belgesi (Erkek öğrenciler için)
- Ön lisans ve lisans öğrenimi yapacaklardan askerlik erteleme belgesi. (1992,1993  ve sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan ve 31/10/2012 tarihine kadar 1991 doğumlulardan  istenmez.)
- Lisansüstü öğrenim yapacaklardan 2 adet askerlik durum belgesi. (Yedek subay kararı aldırılmış olmalıdır.)
- Askerliğini yapmış olanlardan terhis belgesi.

7. Vesikalık fotoğraf (4 Adet)
Fotoğrafların arkasına adı ve soyadı  yazılmalıdır.

8. Posta pulu (60 Rublelik)

 Not:Dosya açtırmak için başvuru süresi her yıl 1 Haziran'da başlar ve ertesi yıl 30 Nisan'a kadar on bir ay süre ile devam eder.

Dosya açtırma ve öğrencilik işlemleri hakkında Moskova Eğitim Müşavirliğinin  (499) 245 67 35   No’lu telefonu ile “moskova@meb.gov.tr”  veya “moskova.em@gmail.com”  e-posta adreslerinden bilgi alınabilir.
 
T.C. Moskova Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği

 

                                                                                                                                         
Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesinin Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar

1. Rusya Federasyonunda kendi imkanlarıyla yüksek öğrenim yapmak isteyen öğrencilerin, kanunların verdiği haklardan yararlanabilmeleri için, gerekli belgelerle birlikte  T.C. Moskova Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğine başvuru yaparak özel öğrenci dosyası açtırmaları gerekir.

2. Başvuru için Eğitim Müşavirliğine hitaplı yeni düzenlenmiş, “Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi” kullanılmalıdır.

3. Başvuru dilekçesi mümkünse bilgisayarda doldurulmalı, bu mümkün olmuyorsa kitap harfleri ile düzgün ve okunaklı bir şekilde doldurulmalı, silme ve karalama  yapılmamalıdır.  Dilekçe fotokopi ile çoğaltılarak kullanılabilir.

4. Dilekçedeki bütün sorular doğru ve eksiksiz bir şekilde cevaplandırılmalıdır. Öğrenci ile ilgili bütün resmi işlemler bu bilgilere göre yürütüleceğinden, ileride herhangi bir mağduriyete neden olunmaması bakımından  verilen bilgilerin tam ve doğru olması büyük önem taşımaktadır.  

5. Başvuru dilekçesi fotoğraflı olmalı ve dilekçenin altında tarih, başvuran öğrencinin adı, soyadı ve imzası olmalıdır. İmzasız dilekçeler işleme konulmaz.

6. Başvuru dilekçesi gerekli belgeler eklenmeden gönderilmemelidir. Başvuru için gerekli belgeler bilinmiyorsa telefon veya e-posta ile Eğitim Müşavirliğinden bilgi alınabilir.

7.  Başvuru dilekçesindeki sorular cevaplandırılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir :  

a) “1.T.C. Kimlik Numaranız,  2.Adınız Soyadınız,  3.Doğum Yeriniz ve Doğum Tarihiniz”
Nüfus cüzdanındaki bilgiler esas alınarak,  kısaltma yapılmadan doldurulmalıdır.
b) “4. En son mezun olduğunuz okul, yıl ve öğrenim süresi” 
En son mezun olunan okuldan alınan diplomadaki kayıtlar esas alınarak doldurulmalıdır. Bu maddede lisans
öğrencileri  lise veya ön lisans diploması, yüksek lisans öğrencileri lisans diploması, doktora öğrencileri isek
yüksek lisans diplomasındaki bilgileri esas almalıdır.
c) “5. Halen yüksek öğrenime devam ediyorsanız kaçıncı sınıftasınız?”
                Halen devam ettiğiniz okuldaki sınıf yazılmalıdır. (Hazırlık, 1.Sınıf, 2.Sınıf , Yüksek Lisans 1. Sınıf  vb.)
d) “6.Daha önce Bakanlığın izni ile yurt dışında öğrenim yaptınız mı?”
Daha önce yurt dışında öğrenim yapıp yapmadığınızı, “Evet” veya “Hayır” maddelerinden uygun
olanı işaretleyerek cevaplandırınız.
e) “7.Öğrenim yapacağınız ülke”
             Öğrenim yatığınız ülkeyi (Rusya Federasyonu)  yazınız.
f) “8.Dil öğrenimi dışında hangi dalda öğrenim yapacaksınız?”
Bu maddenin iyi düşünülerek doldurulmalıdır. Hazırlık veya dil öğreniminden sonra hangi dalda öğrenim
yapacağınızı doğru olarak yazınız. Resmi kayıtlarda bu maddede yazılan öğrenim dalı esas alınacaktır. Burada
yazılı öğrenim değiştirilmek istendiğinde durum bir dilekçe ile Eğitim Müşavirliğine bildirilmelidir.
g) “9. Yapacağınız öğrenim seviyesi”
Yapacağınız öğrenim seviyesini (Ön Lisans, Lisans, Master  vb. yalnız bir tanesini) işaretleyiniz.
h) “10.Yurt dışında öğrenime aşladığınız/başlayacağınız tarih”
             Öğrenim yaptığınız okula resmen kaydolduğunuz ve öğrenime başladığınız tarih yazılmalıdır. Bu tarih aynı
zamanda okulun resmi belgelerinde geçen tarih olmalıdır.
ı) “11 Askerlik durumunuz”   
Erkek öğrenciler askerlik durumları ilgili seçeneği işaretleyeceklerdir. Kız öğrenciler ile durumunu bilmeyen erkek
öğrenciler bu sorunun karşılığını boş bırakırlar.
i) “12 Halen Devlet Memuru musunuz?”
İlgili seçeneği  (Evet veya Hayır)  işaretleyiniz.
j) “13 Zorunlu hizmetiniz varsa hangi kuruma?”
              Devlete zorunlu hizmetiniz varsa hangi kuruma olduğunu belirtiniz. Yoksa “Yok” diye yazınız.
k) “Yurt içi adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz”
Türkiye’deki  (aile) adresinizi, telefon numaranızı ve e-posta adresinizi eksiksiz ve okunaklı olarak yazınız.
l) “Yurt dışı adresiniz ve telefon numaranız”
              Yurt dışı adresinizin Rusça okunuşunu Türkçe harflerle yazınız (Örnek : Ulitsa Konstantinova, Dom 12, Kvartira 45, 119121 Moskova). Yurt dışı telefon numaranızı mutlaka yazanız.

 

Öğrenci  Dosyası  Bulunan  Öğrencilerin  Dikkat  Etmesi Gereken  Hususlar

1. Yeni dosya açtıran öğrenciler, her öğretim yılı ve sömestr başında yeni tarihli öğrenci belgesi ve Türkçe çevirisini Eğitim Müşavirliğine vermek zorundadır. Üniversiteden alınacak öğrenci belgesinde, öğrencinin okuduğu üniversite, fakülte ve bölüm ile öğrenim süresi belirtilmelidir.
Öğrenci belgesinin çevirisinin noter tasdikli olması gerekmez, ancak tercüme aslına tam uygun ve bilgisayarda yazılmış olmalıdır. Elle yazılmış, karalanmış ve öğrenci belgesinin aslına uygun olmayan çeviriler kabul edilmez. Öğrenci hakkındaki resmi işlemler çevirideki bilgilere göre yapılmakta olduğundan çevirinin doğru olması büyük önem taşımaktadır. Çevirideki hatalar ve yanlışlıkların sorumluluğu öğrencinin kendisine ait olacaktır. 

2. Öğretim yılı başında verilecek öğrenci belgesi ve çevirisi 15 Ekime kadar Müşavirliğe ulaştırılması gerekir. Lisans öğrenimi yapan öğrencilerin askerlik tecili için “EK-C2 Öğrenci Durum Belgesi”nin en geç 31 Ekim tarihine kadar Askerlik Şubesine ulaştırılması gerekmektedir. Bir önceki yıl yapılan askerlik tecili 31 Ekim tarihine kadar geçerli olup, öğretim yılı başında belge vermeyen öğrencilerin askerlik tecilleri yapılmadığından, 31 Ekim tarihinden itibaren yoklama kaçağı durumuna düşerler.
Lisansüstü öğrenim yapan öğrencilerin de her öğretim yılı başında öğrenci belgesi ve yıl sonunda ders notlarını vermeleri, ayrıca sevk tehiri bitim tarihinden iki ay önce öğrenim durumlarını belgelendirerek sevk tehiri talebinde bulunmaları gerekir.

3. Öğrenciler  her öğretim yılı sonunda o yıla ait başarı belgelerini (ders notlarını) ve Türkçe çevirilerini
Müşavirliğe teslim etmek zorundadır. Çeviriler birinci maddede açıklanan özellikte olmalıdır.

4. Öğrenim durumunu yukarıdaki maddelerde açıklanan şekilde belgelendirmeyen ve üst üste iki yıl başarısız duruma düşen öğrencilerin ilişikleri kesilerek dosyaları kapatılır ve Askerlik Şubelerine bilgi verilir. Dosyası kapatılanlar, askerlik, pasaport vb. işlemlerinde öğrencilik haklarından yararlanamaz   .

5. Öğrenciler öğrenimleri sırasında, ülke, okul ve bölüm değişikliği yapmak istediklerinde Eğitim Müşavirliğinden izin almak zorundadırlar. Bu durumdaki öğrenciler bir dilekçe yazarak durumlarını Müşavirliğe bildirmelidirler. Okul, ülke ve bölüm değişikliğinde sömestr kaybı olmaması gerekir. Ancak önemli bir gerekçe olması durumunda en fazla iki sömestr kaybına izin verilebilir.

6. Öğrenciler için öğrenimleri boyunca dosya bir defa açılır. Öğrencinin başka bir ülkeye veya başka bir Müşavirlik (Ataşelik) bölgesine gitmesi durumunda dosyası da oraya gönderiler. Bunun için öğrencinin durumunu bir dilekçe ile bildirmesi ve belgelendirmesi gerekir.

7. Öğrencilerin dosyalarındaki iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta) son derece önemlidir. Bu nedenle öğrenci, başvuru sırasında yurt içi ve yurt dışındaki adres ve telefon bilgileri ile e-posta adresini açık ve doğru olarak başvuru dilekçesine yazmalıdır. (Adres bilgileri latin harfleri ile Rusça olarak yazılmalıdır.) İletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda, öğrenci bir dilekçe ile durumu Müşavirliğe bildirmelidir. İletişim bilgilerindeki eksiklik ve yanlışlıklar nedeniyle meydana gelebilecek mağduriyetlerin sorumluluğu öğrencinin kendisine aittir.

8. Öğrenciler tarafından Müşavirliğe yazılacak her türlü dilekçede, talep edilen hususlar açık ve net olarak belirtildikten sonra,  dilekçenin altında isim, imza ve güncel iletişim bilgileri (adres, telefon ve e-posta adresi) mutlaka  bulunmalıdır.

Öğrenci Dosyası Açtırmak için gerekli olan 'Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi' ve 'Tebliğ Tebellüğ Belgesi ve Taahhütname' belgelerini, öğrenci adaylarımıza, talepleri halinde göndermekteyiz.

 

BİLGİ TALEP FORMU

İsim * Lütfen 'İsminizi' yazın! A value is required.
Soyisim * Lütfen 'Soyisminizi' yazın!
Cep Tel No *
Lütfen 'Cep Telefonu Numaranızı' yazın!Lütfen Cep Telefonu Numaranızı '05xx xxx xxxx' şeklinde yazın!
A value is required.
E-Mail Adresi * Lütfen 'E-Mail Adresinizi' yazın!Lütfen Email Adresinizi 'Uygun Formatta' yazın! A value is required.
İlgilendiğiniz Program * Lütfen İlgilendiğiniz Bir 'Program' seçin! Please select an item.
Bilgi Almak İstediğiniz Üniversite *
Lütfen ilgilendiğiniz bir 'Üniversite' seçin!
Please select an item.
Bilgi Almak İstediğiniz Bölüm * Lütfen Bilgi Almak İstediğiniz 'Bölümü' yazın! A value is required.
Mesajınız *
Lütfen Bilgi Almak İstediğiniz Konudaki 'Mesajınızı' yazın!
A value is required.